Newidiwch i egni gwyrdd

Dim ond dau darparwr egni ym Mhrydain sy’n cynnig trydan o ffynhonellau egni adnewyddadwy. Rhain yw Ecotricity a Good Energy. Mae’r broses o newid i rhain yn ffordd hawdd a syml i helpu yr amgylchedd.

Yn ogystal, mae’r cwmniau yma yn adnabyddus o rhan ei perthynas da gyda cwsmeriaid. Yn arolwg diweddar (gan y cwmni Which?) yn asesu safon darpariaeth gwasanaethau cwmniau egni, cafodd Ecotricity a Good Energy eu wobrywo gyda’r sgor uchaf.

  • Gwasanethau cwsmer ardderchog
  • Gwerth eich arian
  • Cywirdeb â eglurder yn eich biliau egni
  • Delio ag eich cwynion
  • Cymorth er mwyn arbed eich egni

Canlyniadau llawn arolwg Which?

Mae newid yn broses syml

Nid oes rhaid cael medr newydd neu hyd yn oed gwahodd arbenigwyr egni I’ch tŷ. Llenwch ffurflen byr (tua 5 munud) ar lein gyda eich manylion.

Sut i newid

  1. Defnyddiwch y linc neu rhifau ffôn o dan i dderbyn pris.
  2. Dewiswch a ymrwymwch gyda eich darpwrwr ffefrynnol.

Mi fydd Good Energy yn gwneud cyfraniad i ni am bob tŷ sy’n newid trwy ei’n wefan. Wrth newid i ddarparwr fwy wyrdd, mi fyddech chi yn cefnogi ei’n gwaith i wneud egni yn fwy rhad ac cynaladwy yng Nghaerdydd.

Ecotricity

Ecotricity

Ymunwch trwy y wefan
Neu ffoniwch 08000 302 302
(Dydd Llun – Dydd Gwener 8:00 y.b – 8:00 y.p)

Good Energy

Ymunwch trwy y wefan neu ffoniwch 0800 254 0000 gan ddefnyddio y Cod “GE 2280”. (Dydd Llun – Dydd Gwener 8:00 y.b – 8:00 y.p)