Prosiectau

Gweithredu ar Newid Hinsawdd
Solar Tô a Ariennir gan y Gymuned

Yn dechrau’n fuan…

  • hyd at 50 o safleoedd sy’n perthyn i 6 sefydliad
  • pob gosodiad i’w wneud erbyn mis Mawrth 2020
  • mae perchennog y tô yn cael gosodiad solar am ddim
  • mae perchennog y tô yn cael trydan solar ar gost sy’n îs na’r grid am 20 mlynedd
  • wedi’i ariannu gan gynnig cyfranddaliadau cymunedol
  • mae buddsoddwyr yn cael rhagamcan o 4% o log y flwyddyn

am ddiweddariadau a hysbysiad am ein lansiad cyhoeddi cyfranddaliadau
– tanysgrifiwch i’n cylchlythyr e-bost