Pam buddsoddi?

  • Derbynwch llif gyson o arian yn nôl ar eich buddsoddiad.
  • Helpwch eich cymuned chi trwy cyfrannu i ei’n cronfa lles cymunedol.
  • Cytogwch biliau trydan adeiladau sector cyhoeddus lleol.
  • Cynnig cyflogaeth i bobl lleol (yn ogystal a phrofiad gwaith ac hyfforddiant i bobl ifanc).
  • Hybwch perchenogaeth cymunedol a rheolaeth lleol o ei’n cyflenwadau egni.
  • Lleihau ei’n allyriadau carbon ac cyfrannu i’r ymgyrch eang o leihau effeithiau twymo byd eang.