Rhesymau Cyllidol

Cyfrandaliadau Cymunedol
Mae arian sy’n cael eu fuddsoddi yn y cynllun yn perygl o gael ei golli ac nid yw y fuddsoddiad yma wedi’i ddiolgelu fel arian yn cyfrif banc arferol. Mae cyfrandaliadau cymunedol yn fyddsoddiad hir-dymor. Rydym yn anelu i brynu y cyfrandaliadau yn nôl mewn camau neu (os yn bosib) yn gysylliedig ag yr alw o perchenogion.

Llôg
Rydym yn gobeithio i dalu tua 4% o llôg pob blwyddyn ar ei’n cyfrandaliadau cymunedol.