Sut fydd y prosiect yn gweithio?

 • Mae cytundeb yn cael ei arwyddo rhwng Egni Cymunedol Caerdydd ac yr ysgol.
 • Rydyn ni’n codi’r arian trwy werthu cyfranddalidau i’r cymuned.
 • Caiff y paneli solar ei osod ar tô yr adeilad, felly yn osgoi unrhyw cost i’r perchennog e.e. ysgol/ cyngor.
 • Mi fydd yr ysgol yn hollol annibynnol o rhan ei defnydd o’r egni solar.
 • Bydd costau egni’r ysgol yn fwy gyson ac yn llai.
 • Rydym yn derbyn taliadau o’r system tariff werdd (Feed-In-Tariff) am pob uned o drydan sy’n cael ei gynhyrchu.
 • Rydym yn derbyn arian hefyd o’r llywodraeth am bob uned a gaiff ei allforio i’r grid cenedlaethol.
 • Mi fyddwn ni yn darparu yswiriant ac cynhaliaeth i’r system am ugain o flynyddoedd.
 • Mae cyfrandalwyr yn derbyn llôg pob blwyddyn yn nôl ar eu buddsoddiad.
 • Mae cyfrandaliadau yn cael ei prynu yn nôl gan Egni Cymunedol Caerdydd mewn camau neu yn dilyn galw gan cyfrandalwyr i werthu ei cyfrandaliadau.

Ar diwedd yr ugain o flynyddoedd.

 • Mi fydd yr taliadau o’r tariff yn gorffen.
 • Mi fydd unrhyw paneli a gaiff eu osod yn troi yn eiddo perchennogion yr adeilad.
 • Mi fydd yr gosodiad yn darparu egni am flynyddoedd yn olynnol.

Nodiadau

Mi fyddwn ni yn dewis gosodwr ac yn trefnu cynhaliaeth ar gyfer y paneli solar, ac yn ceisio sicrhau y pris gorau. Rydym yn gobeithio dewis gosodwr lleol lle fydd cyfleoedd profiad gwaith a hyfforddi I bobl lleol.

Mae paneli solar yn medru fod yn adnodd addysg werthfawr i ysgolion.

Mae allgynyrch o’r paneli solar yn disgyn yn flynoddol – yn gyffredinol tua 0.7% y flwyddyn. Tua ugain mlynedd ar ol gosod y paneli, mi fydd y paneli solar yn cynhyrchu tua 80% o’i allbwn gwreiddiol. Nid oes unrhywun yn ymwybodol o’r disgwyliad oes llawn o banelu solar gyda chyfrifiadau yn ymestun mor bell ag 50 mlynedd.

Mae toll y tariff werdd (Feed-in-tariff) (hynnu yw maint yr arian a ddebyniwyd) yn sefydlog am ugain mlynedd. Yn achos ni, fel Cymdeithas Ddarbodus Annibynnol rydym yn medru gosod y toll cyn gosodiad y paneli solar. Hefyd, mi fydd y tâl o’r tariff yn gysylliedig a chwyddiant economaidd.

Mae prisiau trydan wedi cynyddu yn gyflymach nag chwyddiant cyffredinol yn yr economi dros y ddegawd diwethaf, patrwm sy’n debygol o barhau wrth i’r lywodraeth paratoi newidiadau enfawr i ei’n grid cenedlaethol yn sgil y materion enfawr o twymo byd eang a gystongiad yn ei’n adnoddau tanwydd ffosil.

Er fod toll gosodiadau paneli solar newydd yn aml yn cael ei cytogi, rhaid cofio fod prisiau paneli solar hefyd yn gostwng yn flynyddol.