Amdanom Ni

Tony Cooke

Mae gan Tony radd yn peiriannau meddalwedd. Gweithioedd fel ddarlithydd yng Ngholeg Glan Hafren a Choleg Caerdydd a’r fro. Roedd ganddo rôl traws-colegol yng Ngholeg Glan Hafren fel arweinydd cynaladwyedd, yn gweithio gyda adran ystad y coleg yn sicrhau fod adeliadau yn effeithlon o rhan ei weithrediadau ac eu defnydd egni. Yn ogystal bu’n gweithio gyda staff ymgorffori datblygiad cynaladwyedd a dinasyddiaeth byd eang i fewn i addysg y coleg.

Joe Pithouse

Mae gan Joe radd Meistr flaenaf yn Gwyddoniaeth Amgylcheddol o brifysgol Southampton, gyda’i waith blwyddyn terfynol yn arbenigo yn egni cymunedol. Mae ei waith blaenorol yn cynnwys safle gyda adran datblygiad economaidd cyngor Southampton yn ymchwilio datblygiad egni adnewyddadwy yn yr economi lleol yn ogystal ag gweithio gyda cynghorwyr ac aelodau cynulliad yn rhanbarth Gorllewin Caerydd. Wedi’i eni a’i ddwyn i fyny yng Nghaerdyd, mae’n siaradwr cymraeg rhugl ac yn angerddol dros cynaladwyedd yng Nghymru.